Menu

Награде и признања

Преглед награда и признања са досадашњих домаћих смотри урбанизма:

 

2006.год.– награда Удружења урбанисте Србије „Милутин Главички“

за остварене резултате у области стручног рада, успешно пословање и сарадњу са

сродним организацијама

 

2010.год.- Салон урбанизма Шабац 2010.

  • III награда у категорији планова детаљне регулације за рад

План детаљне регулације за „Градски трг“ у Ариљу

  • III награда у категорији просторних планова за рад

Просторни план општине Лебане

 

2011.год.– Салон урбанизма Ниш 2011.

  • III награда у категорији планова генералне регулације за рад

План генералне регулације градског насеља Голубац

 

2012.год.– Салон урбанизма Лесковац 2012.

  • III награда у категорији просторних планова за рад

Просторни план општине Власотинце

 

2013.год.– Салон урбанизма Ниш 2013.

  • III награда у категорији планова детаљне регулације за рад

План детаљне регулације пословно-производне зоне “Уб”


 

2014.год.– 23. Међународни салон урбанизма Београд 2014.

  • II награда у категорији планова генералне регулације за рад

План генералне регулације Власотинца

 

2015.год.– 23. Међународни салон урбанизма Ниш 2015.

  • II награда у категорији планова детаљне регулације за рад

План детаљне регулације туристичке зоне “Винци-Усије”

  • награда Удружења урбанисте Србије Повеља поводом Јубилеја 60 година Удружења