Menu

О Нама

Предузеће АРХИПЛАН д.о.о.  је основано у јуну 2004.год, у Аранђеловцу. У периоду од оснивања до данас, израђено је више планских докумената у преко 40 општина и градова у Србији.

 

Претежна делатност предузећа је израда просторних и урбанистичких планова.

 

У предузећу је девет стално запослених. У зависности од врсте планског документа ангажују се експерти-сарадници и формира мултидисциплинарни тим.

 

Принцип рада овог предузећа је професионални приступ раду, уз поштовање законских прописа и регулатива и правила струке, као и ефикасност и поштовање уговорених рокова. На овај начин ово предузеће је успело да изгради угледан положај на тржишту.