Menu

Сертификати

Sertifikat A_SRP2015

Pdf - certifikatОд 2013.године предузећу „АРХИПЛАН“ д.о.о., је групација Bisnode Solution доделила Сертификат бонитетне изврсности А, чиме се доказује да пословни субјект испуњава критеријуме Бонитетне изврсности у пословању, има перспективни развој и наставља тренд најуспешнијих компанија у Србији, односно ЕУ, чиме заслужује да носи висок разред бонитетне изврсности у Србији у пословању и спада у сам врх привредних друштава у Србији, који су овлашћени за употребу статуса А, као симбола високе бонитетне изврсности.

Такође, povelja Excellent SME Serbiaод 2013.године предузеће „АРХИПЛАН“ д.о.о., на предлог Привредне коморе Србије, позитивно пролази евалуацију од стране осигуравајуће куће и бонитетне компаније Coface Serbia и испуњава све услове за поносног носиоца електронског сертификата Excellent SME Serbia (Excelle

nt Small & Medium Enterprises Serbia).