Menu

Референце

Преглед неких послова у оквиру урбанистичког и просторног планирања и изради друге урбанистичке документације:

 

– Просторни планови:

 • Просторни план општине Лебане
 • Просторни план општине Власотинце
 • Просторни план општине Лучани

 

– Планови генералне регулације:

 • План генералне регулације за насеље Горња Топлица – Бања Врујци
 • План генералне регулације «Севојно
 • План генералне регулације градског насеља Рачa
 • План генералне регулације Велика Плана
 • План генералне регулације за насељено место Јошаничка Бања, у општини Рашка
 • План генералне регулације градског насеља Мионица
 • Измена и допуна Плана генералне регулације Прешева

– Планови детаљне регулације:

 • План детаљне регулације за комплексе одморишта типа II са бензинском станицом «Пећинци – север» и мотела типа II са бензинском станицом «Пећинци – југ» (око km 540+600)
 • План детаљне регулације за комплекс «Кључка врела»
 • План детаљне регулације «Радна зона I – друга фаза» у Лапову
 • План детаљне регулације за ревитализацију тврђаве «Голубачки град»
 • Плана детаљне регулације за комплекс «Школарац» (спортско-рекреат.центар) у Убу («Службени гласник општине Уб», број 24/2010);
 • План детаљне регулације за површински коп на локалитету «Виногради 1» и «Виногради 2» у општини Топола
 • План детаљне регулације за «Градски трг» у Ариљу – са целином непокретног културног добра црква «Св. Ахилија»
 • План детаљне регулације комплекса манастира Тумане и споменика природе Бигрена акумулација
 • План детаљне регулације производно-пословне зоне “Уб” у општини Уб
 • План детаљне регулације подручја ветроелектране “Кривача” на територијама општина Велико Градиште, Голубац и Кучево
 • План детаљне регулације индустријске зоне на територији КО Прибој, општина Владичин Хан
 • План детаљне регулације „Насеље Текија“ у општини Кладово

– Урбанистички пројекти:

 • Урбанистички пројекат парцелације и урбанистичко архитектонско решење планиране изградње бензинске станице и стамбено пословног објекта у Панчеву (2007.год.);
 • Урбанистички пројекат парцелације у КО Послон, општина Ражањ (са детаљнијом разрадом за изградњу комплекса самосталне бензинске станице «OMV» у Ражњу) (2007.год.);
 • Урбанистички пројекат препарцелације и изградње комплекса бензинске станице NIS-JUGOPETROL «Зеленкада» у КО Чајетина, на Златибору (2007.год.);
 • Урбанистички пројекат парцелације и препарцелације у КО Чајетина, на Златибору и урбанистичко архитектонско решење планираног хотела са депадансима на новоформираној грађевинској парцели ГП 1 (2008.год.);
 • Урбанистички пројекат изградње хотела у туристичком центру Дивчибаре (2011.год.);
 • Урбанистички пројекат за изградњу етно центра у селу Петница (2012.год.).
 • Урбанистички пројекат изградње за комплекс Регионалне депоније комуналног отпада “Каленић”, КО Каленић, општина Уб (2014.год.);
 • Урбанистички пројекат за изградњу православног храма на к.п.бр.1003/4 и 1003/9 КО Буковик (2014.год.);
 • Урбанистички пројекат за комплекс марине и плаже у Голупцу (2015.год.).

 

– Урбанистичке анализе:

 • Модел ревитализације руралног подручја у заштићеном природном добру, село Слишане, општина Лебане (2010.год.);
 • Концепт урбаног развоја комерцијално-стамбене зоне „Југово“ у Кладову

(наручилац:  GIZ/Ambero Consulting / ICON) (2012.год.).

kladovo-01

Концепт урбаног развоја комерцијално

kladovo-02

Концепт урбаног развоја комерцијално

 

——-